Η Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τη συνδρομή μελών του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. Τον γενικό συντονισμό για την υλοποίηση της επιστημονικής εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Κώστας Θεολόγου, Επίκουρος Καθηγητής της ΣΕΜΦΕ. Κίνητρο για το εγχείρημα αυτό αποτέλεσε η δυνατότητα εξοικείωσης με έννοιες, προβλήματα και μεθόδους που αφορούν τη σχέση ηθικής και επαγγέλματος του μηχανικού. Σε αυτό το πλαίσιο, διττός στόχος είναι: α) η κατανόηση της θεωρητικής βάσης και της πρακτικής σημασίας ενός ηθικού προβλήματος και β) η διερεύνηση ζητημάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των σπουδαστών μας.

Η εκδήλωση θεωρείται μέρος του πανευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ B.A.D.G.E. (Becoming A Digital Global Engineer) στο οποίο μετέχει το ΕΜΠ ως εταίρος με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κώστα Θεολόγου, Επίκουρο Καθηγητή της ΣΕΜΦΕ και κύρια ερευνήτρια την Δρ. Γώνη Τόγια (Διδάσκουσα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΕΜΠ).

Επιτροπές

Συμβουλευτική Επιτροπή

 

Κώστας Θεολόγου (Σχολή ΕΜΦΕ)

Ανδρέας Μπουντουβής (Σχολή Χημικών Μηχανικών)

Κώστας Σπύρου (Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών)

Σπυρίδων Στέλιος (ΕΔΙΠ ΣΕΜΦΕ)

Γώνη Τόγια (ΚΞΓ ΕΜΠ)

Τεχνικός σχεδιασμός

Έντυπο υλικό: Άρια Αγγελική Μπουσουλέγκα (Σχολή ΕΜΦΕ)

Ιστότοπος: Παντελής Ναούμ (Σχολή ΝΜΜ)

Οργανωτική Επιτροπή

 

 1. Ανέστης Πρόδρομος (Σχολή ΜΜ-Μ)
 2. Αχιλλίδου Αγγελική (Σχολή MM-M)
 3. Αχτύπη Εβελίνα (Σχολή ΝΜΜ)
 4. Γκρέζιος Στέφανος (Σχολή ΜΜ)
 5. Θεολόγου Κώστας (Σχολή ΕΜΦΕ)
 6. Κόμης Αλέξανδρος (Σχολή ΜΜ)
 7. Κοσμαδάκη Λία (Σχολή ΕΜΦΕ)
 8. Κυρτόπουλος Νικόλαος (Σχολή ΑΜ)
 9. Μήλεσης Διονύσης (Σχολή ΕΜΦΕ)
 10. Μυλωνάς Δημήτρης (Σχολή ΜΜ)
 11. Νικολάου Θέμης (Σχολή ΕΜΦΕ)
 12. Ναούμ Παντελής (Σχολή ΝΜ-Μ)
 13. Πανταζίδη Πέρσα (Σχολή ΝΜ-Μ)
 14. Παντουβάκης Θανάσης (Σχολή ΜΜ-Μ)
 15. Ρουμελιώτης Ιωάννης (Σχολή ΜΜ)
 16. Στέλιος Σπυρίδων (Σχολή ΕΜΦΕ)
 17. Στεργιάρη Μαρία (Σχολή ΕΜΦΕ)
 18. Τόγια Γώνη (Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΕΜΠ)

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών κ. Ανδρέα Μπουντουβή, Πρύτανη του ΕΜΠ και τον Καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Κώστα Σπύρου για την εξαρχής και με κάθε τρόπο υποστήριξη αυτής της απαιτητικής διοργάνωσης