Το συνέδριο

Για πρώτη φορά οργανώνεται μια τέτοια ημερίδα προπτυχιακών φοιτητών στην οποία θα συζητηθούν Ζητήματα Επαγγελματικής Ηθικής του Μηχανικού. Είναι γεγονός, ότι πέρα από την υψηλή κατάρτισή τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, οι σπουδαστές μηχανικοί πρέπει να εφοδιάζονται με ικανότητες που θα τους βοηθήσουν, ώστε να αντεπεξέρχονται αξιόμαχα σε ζητήματα υπεύθυνης επαγγελματικής συμπεριφοράς και ηθικής απόφανσης σε καθημερινά διλήμματά τους στον χώρο της βιομηχανίας. Το επάγγελμα του μηχανικού συμβάλλει στην ανθρώπινη ευμάρεια και στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΜΠ σε πρωινές ομιλίες θα παρουσιαστούν ορισμένες θεωρητικές διερευνήσεις της σχέσης επαγγέλματος και αξιακών-κοινωνικών ζητημάτων, και στα μεσημβρινά εργαστήρια θα εξεταστούν -σαν προσομοιώσεις ας πούμε- μελέτες περίπτωσης από τους επαγγελματίες προσκεκλημένους μας.

Επαγγελματική Ηθική

Η επαγγελματική ηθική ως κλάδος της εφαρμοσμένης ηθικής συνεπικουρεί τους εργαζόμενους ώστε να στοχάζονται με τρόπο διαυγή και να επεξεργάζονται παραμετροποιημένα τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους. Υπό αυτό το πρίσμα, συζητούνται βασικές αρχές και έννοιες, όπως η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, η ιδιωτικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια, η υπευθυνότητα, και η αποτελεσματικότητα.

Θεματικές Ενότητες

1η Συνεδρία

Ομιλητής:

Σταμάτης Μπουρμπούλης, Γενικός Διευθυντής της Ναυτιλιακής Εταιρίας EURONAV SHIP MANAGEMENT (HELLAS) Ltd.

Ομιλητής:

Θεοδόσης Σταματέλλος, South Europe Marine and Offshore Manager – Lloyd’s Register

Ομιλητής:

Μάλλιος Βαγγέλης, Νομικός, μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας στο ΕΜΠ

Ομιλητής:

Νίκος Καψάλης Διευθυντής στην ΚΥΚΝΟΣ ΑΕ

2η Συνεδρία

Ομιλητής:

Γιώργος Προφητηλιώτης, MEng Electrical & Computer Engineer, MSc Environment & Development, Tech mini-MBA. Co-Founder and Director of Research & Education | GREEK NEWSPACE SOCIETY, a Chapter of the NSS. PhD candidate | Unit of Environmental Science and Technology, NTUA.

Ομιλητής:

Φίλιππος Καρατζίκος Επαγγελματίας Μηχανικός με πείρα σε προγράμματα ελέγχου ποιότητας

Αφίσα Εκδήλωσης

Πατήστε πάνω για μεγέθυνση

Χώρος Διαξαγωγής

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 – Αίθουσες Πολυμέσων, Kτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης